Wsparcie kobiet

Psychologia
psychologia
28.05.2021
03:30

Nowa piramida potrzeb

Mężczyźni i chłopcy wsparciem dla kobiet

„Nadszedł czas, aby wszyscy mężczyźni - młodzi i starzy – wzięli odpowiedzialność za zapobieganie przemocy fizycznej, seksualnej i ekonomicznej wobec kobiet, która występuje endemicznie w naszym społeczeństwie. Wiemy, że około 95% wszystkich ofiar przemocy czy kobiety, czy mężczyźni doświadczają przemocy od sprawcy płci męskiej.” Brad Chilcott Executive Director - White Ribbon, Australia

woman-5848341_1920.jpg

Rok 2020 był rokiem, który zmienił oblicze całego świata. Pandemia korona wirusa COVOD-19 bardzo mocno wpłynęła na życie społeczne i gospodarczego całego świata. Michał Żuławiński, analityk bankowy napisał, że pandemia zmieniła oblicze świata na dobre. Nie można w tej chwili wskazać zakresu zniszczeń jakie zostały dokonane przez pandemię, ale na podstawie dostępnych analiz już można mówić i świecie „przed pandemią” i „po pandemii”. Obawy o to, że zmiany będą trwałe potwierdzają się w różnych dziedzinach z dnia na dzień.[1] Bernd Kortmann i Günther G. Schulze z Freiburskiego Instytutu ­Studiów Zaawansowanych w swoich refleksjach na temat korona wirusa stwierdzają, że tradycyjne rytuały, takie jak uścisk dłoni, czy są nie na czasie. Taki dystans społeczny prowadzi rosnącej izolacji i samotności, szczególnie wśród osób niestabilnych psychicznie. Pojawia się zagrożenie falą w postaci gwałtownego wzrostu liczby zachorowań na choroby psychiczne, zwłaszcza zaburzenia lękowe i depresje[2]

break-4270419_1920.jpg

Czas pandemii zmienił wiele społecznych i biznesowych zachowań

Człowiek jest istotą ewolucyjno-adaptacyjną. Zdolność ta pozwoliła się dostawać się człowiekowi do nowych warunków życiowych. Eksperci z Polskiej Akademii Nauko opublikowali stanowisku, w którym zwracają uwagę, że nie można spodziewać się powrotu do normalności sprzed pandemii a zatem trzeba szukać nowych rozwiązań jak żyć z wirusem.[3] Doktor Magdalena Grabowska z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN proponuje spojrzenie na pandemię jako kryzys, który spowoduje pozytywny rozwój. Według doktor Grabowskiej z historycznego punku widzenia kryzysy są po to, aby objawić, że w społeczeństwie coś nie działa, że jest jakaś społeczna dysfunkcja.

coronavirus-5029311_1920.jpg

Nowa piramida potrzeb

Pandemia stała się swoistym „dnem”, od którego musi odbić się społeczeństwo.[4] Według eksperta pandemia ukazała nową piramidę potrzeb, w której na czołówkę wysunęły się takie potrzeby jak troska i bezpieczeństwo zamiast sukcesu i pieniędzy.[5] Nowa piramida potrzeb, szczególnie emocjonalnych w związku w pandemią i zamknięciem w domach to także generacja trudności. Statystyki wykazują, że społeczeństwo ma trudności na poziomie mentalnym. Z danych jakie podał ZUS okazuje się, że nastąpił wzrost zwolnieni lekarskich z powodu depresji o 1/5 w porównaniu z rokiem 2019.[6]

Czas zmian

Pandemia to także czas, w którym niestety także wzrosła liczba zachowań przemoczonych w domu. Skalę dramatu ukazuje zestawienie zrobione prze Niebieską Linię". Rok 2018 to 16778 zgłoszeń i interwencji natomiast rok 2020 to 23857 zgłoszeń i interwencji. Liczby pokazują, że pandemia "sprzyja" dużemu wzrostowi przemocy domowej. Wniosek jest jeden - jest coraz więcej ofiar przemocy. Według Rzecznika Praw Obywatelskich większość ofiar to kobiety. Liczba ofiar w 2019 r. wyniosła 227 826, kobiety stanowiły 124 382 w porównaniu do 39 625 mężczyzn i 63 819 dzieci. Wśród zatrzymanych sprawców większość stanowili mężczyźni - 16 647 kobiety – 606. Zdecydowana skala przemocy w związkach bliskich wskazuje, że przemoc w rodzinie jest motywowana płcią.[7] Raport Agencji Praw Podstawowych UE pokazuje, że we własnym domu przemocy fizycznej doświadczyło 15% respondentek, w mieszkaniu innej osoby – 16%, w szkole – 18%, w pracy – 6%, w sklepie lub restauracji – 22%, w miejscu publicznym – 12%.[8]

Wyżej wymienione informacje zwracają uwagę na bardzo ważną sprawę związaną z przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet. Świadomość równouprawnienia kobiet i mężczyzn nie jest jednoznaczna z stosowaniem przemocy wobec kobiety. Niezwykle istotną sprawą jest wsparcie męskiego środowiska wobec kobiet. Przede wszystkim polegającego na stanowczych reakcjach wobec mężczyzn, którzy wobec kobiet zachowują się przemocowo czy to na poziomie fizycznym, emocjonalnym czy też ekonomicznym. Niepozornie „niewinny” żart na tle seksualnym wobec kobiety już jest związany z nadużyciem i odbieraniem kobiecie jej godności w sposób publiczny. Milczenie wobec takiego wydarzenia jest przyzwoleniem. Reakcja natomiast stanowcza mężczyzny wobec takiego zachowania staje się pierwszą barierą jaką można postawić osobie stosującej przemoc. Niezwykle ważne jest także edukowanie i wychowywanie młodych chłopców, aby potrafili reagować w swoim środowisku na przemocowe działania wobec koleżanek.

Inicjatywa obu płci

Wraz z grupą przyjaciół tworzymy Męską Grupę Wsparcia dla Kobiet. Nasz projekt jest zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Chcemy przeciwdziałać przemocy i wspierać kobiety dotknięte przemocą. Chcemy zauważać cierpienie kobiet i szanując ich sprawczość pragniemy je wspierać według ich potrzeb. Nasz projekt otwarty jest dla biznesmenów, dziennikarzy dla każdego, kto jest zainteresowany takim działaniem. Bycie prawdziwym mężczyzną to bycie opiekuńczym wobec kobiety, pełnym szacunku wobec jej piękna i wrażliwości. Uczmy się doceniać a nie poniżać. Fascynujmy się pięknem kobiety a nie je wykorzystujmy. Wielu z nas jest już w związkach małżeńskich i w relacjach do pięknych i wspaniałych żon, które są jedynymi i wyjątkowymi kobietami naszego życia. Są naszym wsparciem i siłą do pełni życia. Jesteśmy z nimi szczęśliwi i mamy nadzieję, że one są szczęśliwe z nami. Pragniemy, aby jak najwięcej kobiet mogło poczuć i doświadczyć prawdziwego szczęścia wolnego od cierpienia i przemocy.

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z nami serdecznie zapraszam do kontaktu.

Źródło:

[1] Por https://www.bankier.pl/wiadomosc/Praca-zdalna-mycie-rak-i-maseczki-Jak-koronawirus-zmieni-nasz-swiat-7846284.html wejście dnia 30.04.2021.

[2]Por https://www.deutschland.de/pl/topic/life/society-and-integration/swiat-po-koronawirusie wejście dnia 30.04.2021

[3] Karolina Opolska. Kobiety na skraju załamania nerwowego. Dzienniki z czasów pandemii. Forbes Woman nr. 2/21 str. 51

[4] Karolina Opolska, Kobiety na skraju załamania nerwowego. Dzienniki z czasów pandemii. Forbes Woman nr. 2/21 str. 51

[5] Karolina Opolska, Kobiety na skraju załamania nerwowego. Dzienniki z czasów pandemii. Forbes Woman nr. 2/21 str. 51

[6] Magdalena Lemańska, Pandemia odebrała nam chęć do życia

[7] Por. Nie ma rządowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 2021 r. Interwencja Rzecznika. https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-przemoc-w-rodzinie-dotyka-glownie-kobiet-nie-ma-rzadowego-programu-przeciwdzialania wejście dnia 21.05.2021r.

[8] Por. Nie ma rządowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 2021 r. Interwencja Rzecznika. https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-przemoc-w-rodzinie-dotyka-glownie-kobiet-nie-ma-rzadowego-programu-przeciwdzialania wejście dnia 21.05.2021r.

Zamknij
W celu poprawienia jakości usług korzystamy z plików cookies. Pozostając na stronie, wyrażasz zgodę na wykorzystanie tej technologii Więcej informacji